Svenska Akademiens gustavianska stipendium

15 mar 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Marianne Molander Beyer sitt gustavianska stipendium för år 2019. Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit Carolina Brown (2015), Ann Öhrberg (2016), Holger Weiss (2017) och Mikael Ahlund (2018). Stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

Marianne Molander Beyer är språk- och litteraturforskare och bosatt i Göteborg. Hon disputerade i franska vid Göteborgs universitet 1987, blev docent 2007 och är för närvarande universitetslektor i språkdidaktik vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik på samma universitet. Molander Beyers forskning rör bland annat det franska språket och svensk-franska relationer på 1700- och 1800-talen.

2014 tilldelades hon det franska kulturministeriets utmärkelse ”Kommendör av L’ordre des Palmes académiques” för sina insatser för fransk kultur.

Verk under senare år
• Comte de Creutz, La Suède et les Lumières, Lettres de France d’un Ambassadeur à son Roi (1771–1783), 2006, 2010
• Dikter och brev. Gustav Philip Creutz (Marianne Molander Beyer och Horace Engdahl, red.), 2010
• ”Axel de Fersen et Marie-Antoinette, un amour mondain et ’spiritualisé’”, i Amour divin, amour mondain: dans les écrits du for privé de la fin du Moyen Âge à 1914, 2011
• ”Gustave III et les Suédois à Spa”, i Spa, carrefour de l’Europe des Lumières, 2013
• ”Influences culturelles françaises sur la Suède pendant le XVIIIe siècle” i La langue dans la littérature, la littérature dans la langue, 2014
• Les relations entre la France et la Suède de 1718 à 1848: une amitié amoureuse (Marianne Molander Beyer och Franck Favier), 2015
• ”Bland kungligheter, diplomater och vetenskapsmän: kunskapen om Jean-Jacques Rousseau och bilden av hans person förmedlad via resor, brev och dagböcker under andra hälften av 1700-talet”, i Kritik och beundran. Jean-Jacques Rousseau och Sverige 1750–1850, 2017