Svenska Akademiens gustavianska stipendium

27 mar 2020

Svenska Akademien har beslutat tilldela Rebecka Lennartsson sitt gustavianska stipendium för år 2020. Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit Ann Öhrberg (2016), Holger Weiss (2017), Mikael Ahlund (2018) och Marianne Molander Beyer (2019). Stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

Rebecka Lennartsson är etnolog, född 1972 och bosatt i Uppsala. Hon disputerade 2002 vid Uppsala universitet med avhandlingen Malaria urbana: om byråflickan Anna Johannesdotter och prostitutionen i Stockholm kring 1900. Lennartsson är docent i etnologi samt forskningschef för Stockholms stadsmuseum.

Verk
Den sköna synderskan: sekelskiftets Stockholm. Betraktelser från undersidan (2007)
Hitta hem (2012)
Mamsell Bohmans fall: nattlöperskor i 1700-talets Stockholm (2019)