Svenska Akademiens gustavianska stipendium

19 mar 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carin Bergström sitt gustavianska stipendium för år 2009.

 

Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2004 Lena Rangström, 2005 Jakob Christensson, 2006 Margareta Björkman, 2007 Hans Åstrand och 2008 Magnus Olausson. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

Carin Bergström är född 1942 i Karlstad och bosatt i Stockholm. Hon blev fil. dr 1991, är docent i historia och sedan 2008 chef och överintendent för Kungl. Husgerådskammaren med Bernadottebiblioteket. Hon var tidigare under tio år museichef på Skoklosters slott och även under flera år 1:e antikvarie på Riksantikvarieämbetet. Hennes författarskap rör historiska ämnen.

 

Verk och redaktörskap i urval:
Lantprästen. Prästens funktion i det agrara samhället 1720-1800. Diss. 1991
Kyrkplatsen som socknens centrum. 1992
Hand och penna. Sju essäer om yrken på 1700-talet. Redaktör, 1996
Skolmostrar och läsmästare. Lärare på landet före folkskolereformen 1842. 2000
Skoklosters slott under 350 år. Redaktör, 2004
Stina Piper - grevinna i 1700-talets Sverige. 2007