Svenska Akademiens gustavianska stipendium

14 mar 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Anna Lena Lindberg sitt gustavianska stipendium för år 2012.

Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2007 Hans Åstrand, 2008 Magnus Olausson, 2009 Carin Bergström, 2010 Johan Stenström och 2011 Bo Lindberg. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

Anna Lena Lindberg är konstvetare, född 1939 och bosatt i Lund. Hon blev fil.dr 1988 på avhandlingen Konstpedagogikens dilemma – historiska rötter och moderna strategier. Hon var tidigare universitetslektor i konstvetenskap vid Lunds universitet och har varit redaktör för flera konstvetenskapliga utgåvor.

 Verk:
Drömmen om konst till alla. Om konstpedagogikens framväxt i 1800-talets England och Tyskland. 1988
Konstpedagogikens dilemma. 1991
En mamsell i Akademien. Ulrica Fredrica Pasch och 1700-talets konstvärld. 2010