Svenska Akademiens gustavianska stipendium

19 mar 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Carolina Brown sitt gustavianska stipendium för år 2015.

Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2011 Bo Lindberg, 2012 Anna Lena Lindberg, 2013 Johanna Ilmakunnas och 2014 Jonas Nordin. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

Carolina Brown är konstvetare, född 1964 och bosatt på Hölö. Hon blev fil.dr i konstvetenskap år 2012 på avhandlingen Liksom en herdinna. Litterära teman i svenska kvinnoporträtt under 1700-talet och är lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet/Campus Gotland.

Verk i urval:
Mode – klädedräktens historia genom fem sekler. 1991
Spetsar i modet sedda genom porträttkonsten från 1500-talet till idag. 1993
Skönhetens mask – historia om kropp och själ, ideal och verklighet. 1994
Drottningholms slott, trädgård och park. 1997
Målaren Hjalmar Grahn. 1999
Gustaf Lundberg – en porträttmålare och hans tid. Med Merit Laine, 2006