Svenska Akademiens gustavianska stipendium

21 mar 2014

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jonas Nordin sitt gustavianska stipendium för år 2014.

Stipendiet, som instiftades 1982, utdelas för betydelsefulla bidrag till utforskandet av den gustavianska tidens historia. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2009 Carin Bergström, 2010 Johan Stenström, 2011 Bo Lindberg, 2012 Anna Lena Lindberg och 2013 Johanna Ilmakunnas. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor.

Jonas Nordin är historiker, född 1968. Han blev fil.dr år 2000 och är docent vid Historiska institutionen vid Stockholms universitet. Sedan 2007 är han knuten till Kungliga biblioteket.

Verk:

Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige från sen stormaktstid till slutet av frihetstiden. Diss., 2000
Certamen equestre. Karl XI:s karusell inför samtid och eftervärld. 2005
Frihetstidens monarki. Konungamakt och offentlighet i 1700-talets Sverige. 2009
Versailles. Slottet, parken, livet. 2013