Svenska Akademiens kritikerpris

11 jun 2019

Svenska Akademien har tilldelat Anna Hallberg och Magnus William-Olsson Svenska Akademiens kritikerpris för år 2019. Priset nyinstiftades 2017 och utdelas ”för betydelsefulla insatser inom svenskspråkig kritik”. Tidigare pristagare har varit Ulf Eriksson och Håkan Lindgren (2017) samt Mikaela Blomqvist och Rebecka Kärde (2018). Prissumman är på 100 000 kronor per mottagare.

Anna Hallberg är poet och kritiker, född 1975. Hon började skriva litteraturkritik i Göteborgs-Posten och skriver numera för Dagens Nyheter. Hallberg debuterade 2001 med diktsamlingen Friktion och hon har till dags dato givit ut sex diktsamlingar, varav två har nominerats till Nordiska rådets litteraturpris. Hennes senaste verk Chow Chow utkom 2017.

Hallberg har fram till idag utvecklat ett oförminskat vitalt och personligt kritikerskap som förmedlar och diskuterar de litterära uttryckens nutida egenart. Hon distanserar sig inte med generella omdömen utan närmar sig de texter hon läser med varm, närmast munter blick och en vaken känsla för detaljer.

Magnus William-Olsson, född 1960, är mångsidigt verksam som kritiker sedan början av åttiotalet, under ett par decennier på Aftonbladet. Han grundade Fria seminariet i litterär kritik 2003 och är sedan 2011 redaktör för dess skriftserie Ariel, litterär kritik. Han är sedan 2017 även redaktör för poesikritiksajten Örnen och Kråkan. Han debuterade som poet 1987 med O’ och har hittills utgivit nio diktsamlingar samt berättelser och essäer.

William-Olssons oförtröttliga verksamhet när det gäller att initiera och bygga plattformar för svenskspråkig kritik är ett omsorgsfullt och beundransvärt arbete som kompletterar dagspressens litteraturkritik.