Svenska Akademiens kungliga pris

20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ragnar Thoursie Kungliga priset för år 2008.

Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen. Det skulle från början tilldelas en författare, inom eller utom Akademien, som belöning för en värdefull skrift som utkommit under året eller för förtjänster om vitterheten och språket. Numera utdelas priset för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden. Prisbeloppet är 50 000 kronor.

Ragnar Thoursie är poet, född 1919 och bosatt i Nacka. Han var tidigare under många år verksam vid Arbetsmarknadsstyrelsen och byråchef där 1972–85. Under en period var han ledamot av Kulturrådet och var även under flera år litteraturkritiker bland annat i Aftontidningen.
 
 
Lyrik
Emaljögat. 1945
Nya sidor och dagsljus. 1952
Mod att leva. Dikter i urval jämte en avslutande essä, 1957
Den nya människan – samlade dikter. 1987
Kråkorna skrattar – sena dikter. 1989
En öppen stad, ej en befästad, bygger vi gemensamt – samlade dikter. 2004
 
Övrigt i urval
Kulissbygget. Tyskland mellan Molotov och Marshall. Tillsammans med Egon Kötting, 1948
Moderna drakar. En debatt om dagspressens problem. Redaktör, 1949
Arbetsförmedlingens historia. Tillsammans med Lennart Delander och Eskil Wadensjö, 1991
Elefantsjukan – berättelser från byråkratin. 2003
Igelkottsfrid. 2007