Svenska Akademiens kungliga pris

20 dec 2018

Svenska Akademien har beslutat tilldela P. C. Jersild Kungliga priset för 2018. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen. Priset utdelas numera för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden. De senaste årens pristagare har varit Gunilla Palmstierna-Weiss (2014), Sven-Bertil Taube (2015), Stina Ekblad (2016) och Marie-Louise Ekman (2017). Prisbeloppet är 100 000 kronor.

P. C. Jersild är författare, född 1935 och bosatt i Stockholm. Han är utbildad läkare och arbetade som sådan fram till 1977 med inriktning på psykiatri och socialmedicin. Därefter har han varit författare på heltid. Jersild har gett ut ett trettiotal böcker, de flesta romaner. Debuten kom 1960 med novellsamlingen Räknelära, och bland hans andra verk kan nämnas romanerna Barnens ö (1976), Babels hus (1978) och Ypsilon (2012). Jersild är hedersdoktor vid Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan samt ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien.