Svenska Akademiens kungliga pris

20 dec 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Ingvar Björkeson Kungliga priset för år 2021. Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen. Priset utdelas numera för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden. De senaste årens pristagare har varit Marie-Louise Ekman (2017), P.C. Jersild (2018), Leif Zern (2019) och Benny Andersson (2020). Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Ingvar Björkeson, född 1927 och bosatt i Bromma, är en vårt lands främsta översättare av klassiska verk och har, med sin förmåga att förena originaltrohet och nutida svensk språkform, levandegjort dem för en bred läsekrets. Till hans mest uppmärksammade översättningar hör Dantes Den gudomliga komedin (1983), Charles Baudelaires Det ondas blommor (1986), Vergilius Aeneiden (1988), Homeros Odysséen (1995) och Iliaden (1999), Miltons Det förlorade paradiset (2012), Ovidius Metamorfoser (2015) samt Vergilius Georgica (2019).