Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens kungliga pris

2022-12-20
20 dec 2022

Lars Olof Loeld har tilldelats Kungliga priset för år 2022. Prisbeloppet är 100 000 kronor.

Lars Olof Loeld, född 1930 och bosatt i Strängnäs, är bildkonstnär, poet, grafiker, och skulptör. Han utbildades vid Kungl. Konsthögskolan och vid Kunstakademiet i Köpenhamn. Han var tidigare verksam som professor vid Konsthögskolan och har varit ledamot i Konstakademien.

Loeld har publicerat ett antal små böcker med målningar och korta aforistiska texter. Bland dessa kan nämnas Överensstämmelser. Message of reflection (1986), Betraktelser (1994), Om bild (2009), Lykta, ledsyn (2012) och Bruksanvisning till en solnedgång (2014).

Loeld finns representerad på bland annat Eskilstuna konstmuseum, Göteborgs konstmuseum, Moderna museet, Nationalmuseum, Norrköpings konstmuseum och Strängnäs museum. I samband med Loelds nittioårsdag 2020 visades utställningen ”Som av en händelse” på Konstakademien. Utanför Sverige har han ställt ut i Paris, Kiel och på Venedigbiennalen.

Kungliga priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen. Priset utdelas numera för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden. De senaste årens pristagare har varit P.C. Jersild (2018), Leif Zern (2019), Benny Andersson (2020) och Ingvar Björkeson (2021).

Om Akademiens priser »

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02