Svenska Akademiens kungliga pris

20 dec 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Margareta Åsberg Kungliga priset för år 2009.

 

Priset instiftades 1835 av Karl XIV Johan, och prissumman anvisas fortfarande av konungen. Det skulle från början tilldelas en författare, inom eller utom Akademien, som belöning för en värdefull skrift som utkommit under året eller för förtjänster om vitterheten och språket. Numera utdelas priset för förtjänstfulla insatser inom något av Akademiens intresseområden. Prisbeloppet är 60 000 kronor. 

Margareta Åsberg är koreograf och professor, född 1939 och bosatt i Stockholm. Hon utbildades vid Kungliga Teaterns Balettelevskola och tillhörde sedan under några år Kungliga Baletten. Hon studerade och verkade sedan i New York vid Juilliard School of Music och Martha Graham School of Contemporary Dance. Åter i Sverige startade hon dansgruppen ”Dansprojekt Pyramiderna”.

Margareta Åsberg var initiativtagare till att skapa en egen scen för den moderna dansen i Sverige genom Moderna Dansteatern, vars konstnärliga ledare hon var under nära två decennier. Förutom i de nordiska länderna har hon turnerat i Frankrike, Tyskland, Italien och Spanien. Hon utnämndes till professor i koreografi vid Danshögskolan 1992. 

Koreografi (urval):
Sand. 1974
Life Boat. 1976
Pyramiderna. 1979
Fragment av en kub. 1980
Organon. 1982
Yucatan. 1986
Drivved. 1987
Atlanten. 1989
Det muterade paradiset. 1991
Tusen år hos Gud. 2006