Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens ordbok finansieras av stiftelser och akademier i samarbete

2022-03-18
18 mar 2022

Svenska Akademien inleder år 2024 arbetet med en uppdaterad version av Svenska Akademiens ordbok (SAOB) i samarbete med Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland, Kungl. Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.

Utgivningen av SAOB har pågått sedan 1890-talet. År 2023 når arbetet bokstaven Ö men därefter finns behov av uppdateringar, korrigeringar och förbättring av den digitala tillgängligheten. Den uppdaterade ordboken blir helt digital och arbetet ska slutföras på högst tio år.

Den totala kostnaden är 100 miljoner kronor, varav Svenska Akademien står för 45 miljoner kronor. Resterande kostnader täcks av Helge Ax:son Johnsons Stiftelse, Svenska litteratursällskapet i Finland, Vitterhetsakademien och Riksbankens Jubileumsfond.

Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm ser samarbetet som ett bevis på stiftelsers och akademiers viktiga roll i dagens samhälle:

Med detta starka och engagerade konsortium av stiftelser och akademier möjliggörs en fortsatt utveckling av SAOB. Denna insats skapar en helt igenom aktuell historisk ordbok som befäster svenskans position som ett av de bäst dokumenterade språken i världen. Ordboken kan också bidra till utveckling av nya metoder och förståelser genom artificiell intelligens.

SAOB är utformad som en historisk ordbok som beskriver i det närmaste alla ord (cirka en halv miljon) i skriven svenska från 1521 och framåt. Ordboken vänder sig till privatpersoner, forskare, översättare, lärare, studenter och andra med ord- och språkintresse. Verket är jämförbart med ordböcker som Oxford English Dictionary och Deutsches Wörterbuch, och unikt för ett så litet språk som svenskan.