Svenska Akademiens översättarpris

30 mar 2006

Jeanette Emt har tilldelats Svenska Akademiens översättarpris för år 2006.

Priset, som instiftades 1953, avser att belöna utmärkta översättningar till svenska språket, huvudsakligen inom skönlitteraturen men även inom de humanistiska vetenskaperna. De senaste årens mottagare av priset har varit 2001 Anna Gustafsson Chen, 2002 Rose-Marie Nielsen, 2003 Kjell Johansson, 2004 Staffan Holmgren och 2005 Hans Berggren. Prisbeloppet är 40 000 kronor.

Jeanette Emt är översättare och lärare vid Filosofiska institutionen vid Lunds universitet. Hon är född 1964 och bosatt i Malmö. Jeanette Emt har främst översatt facklitteratur från engelska och tyska.

Översatta verk i urval
Tranøy, Knut Erik, Medicinsk etik i vår tid. 1993
Sylwester, Robert, En skola för hjärnan. 1997
Sherwin, Susan, Bioetik i ett feministiskt perspektiv. 1998
Winner, Ellen, Begåvade barn: myt eller verklighet. 1999
Caine, Renate Nummela, Det pedagogiska ledarskapet. 2 vol. 1999
Kant, Immanuel, Kritik av det rena förnuftet. 2004