Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

20 dec 2005

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gabriela Melinescu och Natalija Tolstaja sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Tidigare mottagare av priset har varit 2000 Njörður P. Njarðvík och Li Zhiyi, 2001 Ivo Holmqvist och Josef Kleinheinrich, 2002 Gunilla Forsén och Lennart Limberg, 2003 Agneta Markås och Laurie Thompson samt 2004 Frank Perry och Victor Rojas. Prisbeloppet är 40 000 kronor.

Gabriela Melinescu är rumänsk författare, översättare och illustratör, född 1942 i Bukarest. Hon blev fil. dr i Bukarest 1967 och var verksam som journalist 1960–75, kom till Sverige 1975 och är bosatt i Stockholm.

Verk
Gabriela Melinescu har dels utgivit romaner och diktsamlingar på rumänska och svenska, dels till rumänska översatt verk ett flertal svenska författare såsom Swedenborg, Strindberg, Birgitta Trotzig, Agneta Pleijel, Kjell Espmark, Katarina Frostenson och Göran Sonnevi.

Natalja Tolstaja är rysk litteraturvetare, bosatt i S:t Petersburg. Hon studerade litteraturvetenskap vid Köpenhamns universitet och är nu docent i svenska vid universitetet i Sankt Petersburg. Hon intar en central position när det gäller spridning av kunskapen om svenskt språk och svensk litteratur i Ryssland.
 
Verk
Natalja Tolstaja har tillsammans med Ingela Bylund och Inga Näslund utgivit boken S:t Petersburg (Stockholm 1994). Tillsammans med sin syster Tatjana har hon också publicerat två novellsamlingar. Vidare har hon till ryska översatt ett urval ur Edith Södergrans lyrik under titeln Landet som icke är (Sankt Petersburg 2001) samt Lars O. Lagerkvists Svensk historia (utg. av Svenska institutet 2004).