Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

20 dec 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Juta-Tiia Mägi och Anna Savitskaja 2017 års pris för introduktion av svensk kultur utomlands. Tidigare mottagare av priset har varit 2013 Elena Balzamo och þórarinn Eldjárn, 2014 Elena Samuelson och Institutionen för skandinavistik vid universitetet i Poznan, 2015 Sylvain Briens och Institutionen för germanistik och skandinavistik vid universitetet i Sofia samt 2016 Angela Garcia och Tamara Torstendahl Salytjeva. Prisbeloppet är 40 000 kronor vardera.

Juta-Tiia Mägi är lärare, född 1962 och bosatt i Tallinn. Hon undervisar i svenska på Gustav Adolfgymnasiet i Tallinn och på Tallinns universitet.

Anna Savitskaja är översättare och bosatt i Sankt Petersburg. Hon har bland annat översatt verk av Carina Burman, P-O Enquist, Stieg Larsson och Håkan Nesser till ryska.