Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

20 dec 2018

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jan Balbierz 2018 års pris för introduktion av svensk kultur utomlands. Tidigare mottagare av priset har varit Elena Samuelson och Institutionen för skandinavistik vid universitetet i Poznan (2014), Sylvain Briens och Institutionen för germanistik och skandinavistik vid universitetet i Sofia (2015), Angela Garcia och Tamara Torstendahl Salytjeva (2016) samt Juta-Tiia Mägi och Anna Savitskaja (2017). Prisbeloppet är 80 000 kronor.

Jan Balbierz är forskare, författare och översättare, född 1964 i Polen. Han disputerade 2003 i svensk filologi på en avhandling om Hjalmar Bergman. Balbierz är verksam vid Jagellonska universitetet i Kraków.