Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Tom Geddes och Klaus Müller-Wille Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands för 2019. Tidigare mottagare av priset har varit Sylvain Briens och Institutionen för germanistik och skandinavistik vid universitetet i Sofia (2015), Angela Garcia och Tamara Torstendahl Salytjeva (2016), Juta-Tiia Mägi och Anna Savitskaja (2017) samt Jan Balbierz (2018). Prisbeloppet är 40 000 kronor vardera.

Tom Geddes är översättare från svenska till engelska. Han undervisade i svenska och tyska vid University College of Wales, Aberystwyth 1972–1975 och var huvudansvarig för skandinavisk litteratur vid British Library i London 1975–1996. Bland de författare Geddes har översatt från svenska kan nämnas Lars Gustafsson, Torgny Lindgren och Per Wästberg.

Klaus Müller-Wille är professor i nordisk litteratur vid universitetet i Zürich. Han disputerade med en avhandling om Carl Jonas Love Almqvists amerikanska handskrifter och har skrivit talrika artiklar om svensk litteratur.