Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

1 dec 2021

Svenska Akademien har beslutat tilldela Laura Cangemi Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands för år 2021. Senaste årens mottagare av priset har varit Angela Garcia och Tamara Torstendahl Salytjeva (2016), Juta-Tiia Mägi och Anna Savitskaja (2017), Jan Balbierz (2018) samt Tom Geddes och Klaus Müller-Wille (2019). Prisbeloppet är 80 000 kronor.

Laura Cangemi, född 1963 och bosatt i Mantova, Italien, är översättare från svenska till italienska. Till de många författare hon översatt hör bland annat Astrid Lindgren, Ingmar Bergman, P.O. Enquist, Klas Östergren, Kjell Westö och Annika Thor.