Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

2022-12-15
15 dec 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela Swedish-English Literary Translators’ Association (SELTA) Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands för år 2022. Prisbeloppet är 160 000 kronor.

SELTA är en oberoende yrkesorganisation vars främsta syfte är att främja utgivning av svensk och finlandssvensk litteratur på engelska. Organisationen grundades 1982 och har nu i jämnt 40 år arbetat för att introducera svensk litteratur på den engelskspråkiga marknaden, inte minst i Storbritannien, där svensk litteratur i dag har en stark ställning.

SELTA anordnar regelbundet workshops, seminarier, tematiska evenemang och deltar på bokmässor och litteraturfestivaler. De organiserar evenemang med inriktning på professionell utveckling för översättare och de driver ett diskussionsforum där översättare kan utbyta kunskap och information. SELTA publicerar också Swedish Book Review, som med intervjuer, recensioner, utdrag ur böcker med mera är en källa till information om svensk litteratur. SELTA och Swedish Book Review fungerar därmed som introduktör för förläggare världen över, liksom för andra intresserade.

De senaste årens mottagare av Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands har varit Juta-Tiia Mägi och Anna Savitskaja (2017), Jan Balbierz (2018), Tom Geddes och Klaus Müller-Wille (2019) och Laura Cangemi (2021).

Om Akademiens priser: https://www.svenskaakademien.se/akademiens-priser/forteckning-over-akade...

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02