Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

20 dec 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Jasim Mohamed och Magdalena Wasilewska-Chmura var sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands.

Tidigare mottagare av priset har varit 2005 Gabriela Melinescu och Natalija Tolstaja, 2006 Marc de Gouvenain, 2007 Rikke Petersson och Maria Söderberg, 2008 Francisco Uriz samt 2009 Tiina Nunnally och Hans-Peter och Karin Naumann. Prisbeloppet är
40 000 kronor var. 

Jasim Mohamed är översättare och författare, född 1962 i Irak och bosatt i Uppsala. Han kom till Sverige för 20 år sedan. Jasim Mohamed är bland annat återkommande krönikör i Dagens Nyheter. Han har varit redaktör för flera utgåvor och samlingsvolymer och översatt olika verk såväl till som från arabiska. Av egna verk kan nämnas diktsamlingen Övningar in i ett annat språk, 2005.

Magdalena Wasilewska-Chmura är litteraturvetare, bosatt i Krakow, där hon blev fil.dr 1998. Hon är assisterande professor vid Institutionen för svenska språket och litteraturen vid Uniwersytet Jagiellonski i Krakow. Hon har till polska översatt dikter och prosastycken av bland andra Karin Boye, Erik Lindegren, Stig Dagerman och Tomas Tranströmer. Magdalena Wasilewska-Chmura har även skrivit ett stort antal artiklar om svensk litteratur och givit ut det egna verket Musik, metafor, modernism – en linje i den svenska modernismens poetologiska reflexion, 2000.