Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

20 dec 2013

Svenska Akademien har beslutat tilldela Elena Balzamo och þórarinn Eldjárn var sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands. Tidigare mottagare av priset har varit 2008 Francisco Uriz, 2009 Tiina Nunnally och Hans-Peter och Karin Naumann, 2010 Jasim Mohamed och Magdalena Wasilewska-Chmura, 2011 Guy de Faramond och Enrico Tiozzo samt 2013 Helen Sigeland och Dmitri Plax. Prisbeloppet är 40 000 kronor var. 

Elena Balzamo är översättare och litteraturvetare, född 1965 i Moskva och bosatt i Chartres i Frankrike. Hon är fil. dr i nordiska språk och disputerade på en avhandling om den svenska konstsagan 1987. Vid sidan om sin skrivande verksamhet undervisar hon i språkvetenskap och skandinavisk forntida och medeltida historia. 2001 blev hon hedersdoktor vid Umeå universitet. 

Elena Balzamos senaste båda verk Skrifdon och papper, brefkort, frimärken – fyra essäer om Strindberg och August Strindberg, ansikten och öde kom ut 2012. Hon översätter från flera språk men främst från svenska till franska. Bland författare hon översatt märks Carl Jonas Love Almqvist, Hjalmar Bergman, Kerstin Ekman, August Strindberg och Hjalmar Söderberg. 

Þórarinn Eldjárn är författare och översättare, född 1949 och bosatt i Reykjavik på Island. Han blev fil. kand. i Lund 1975. Þórarinn Eldjárn har skrivit ett stort antal böcker samtidigt som han verkat som översättare av såväl barn- som vuxenlitteratur från svenska till isländska. Bland de författare han översatt märks Ulf Nilsson, August Strindberg, Göran Tunström, Sven Wernström och Jujja Wieslander.