Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands

20 dec 2015

Svenska Akademien har beslutat tilldela Sylvain Briens och Institutionen för germanistik och skandinavistik vid universitetet i Sofia var sitt pris för introduktion av svensk kultur utomlands. Tidigare mottagare av priset har varit 2011 Guy de Faramond och Enrico Tiozzo, 2012 Helen Sigeland och Dmitri Plax, 2013 Elena Balzamo och þórarinn Eldjárn samt 2014 Elena Samuelson och Institutionen för skandinavistik vid universitetet i Poznan. Prisbeloppet är 40 000 kronor vardera.

Sylvain Briens är översättare, litteraturvetare och författare, bosatt i Paris och Genève. Han är professor i nordisk litteratur och kulturhistoria vid Université Paris IV- Sorbonne men har även en ingenjörsexamen på telekommunikationsområdet. Under 2014 var han gästprofessor vid Linköpings universitet. Som forskare och föreläsare har han särskilt intresserat sig för avant-garde-kulturen i Frankrike.

Institutionen för germanistik och skandinavistik vid universitetet i Sofia, Bulgarien, har under flera år bedrivit verksamhet inom det skandinavistiska kultur- och språkområdet. Institutionen vid St Kliment Ohridski-universitetet, som är lärosätets officiella namn, har verkat för samarbete mellan olika verksamheter på olika nivåer i Bulgarien och i de skandinaviska länderna.