Svenska Akademiens språkforskarpris

20 dec 2006

Svenska Akademien har beslutat tilldela Claes-Christian Elert det för året nyinrättade Svenska Akademiens språkforskarpris.

Detta pris delas nu ut för första gången för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Prisbeloppet är 250 000 kronor.

Claes-Christian Elert är född 1923 i Stockholm, där han även är bosatt. Han är språkvetare med inriktning mot fonetik och blev fil. dr. i Uppsala 1964. Han var universitetslektor och docent vid Stockholms universitet 1961–68 och gästprofessor vid University of Minnesota 1968–69. Under åren 1969-88 var han professor i fonetik vid Umeå universitet. Claes-Christian Elert har efter sin pensionering arbetat med flera forskningsprojekt inom fonetik och lingvistik vid Stockholms universitet och Kungl. Tekniska Högskolan.

Verk i urval
Allmän och svensk fonetik. 1966. Flera senare uppl., senast 8 omarb. uppl. 2000
Ljud och ord i svenskan, 1. 1970
Ljud och ord i svenskan, 2. 1981
Nordsvenska. Språkdrag i övre Norrlands tätorter. Utgiven i samarbete med Sigurd Fries, 1982