Svenska Akademiens språkforskarpris

20 dec 2008

Svenska Akademien har beslutat tilldela Bengt Sigurd Svenska Akademiens språkforskarpris 2008.

Detta pris delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Mottagare av priset 2006 var Claes-Christian Elert och 2007 Sigurd Fries. Prisbeloppet är 250 000 kronor.

Bengt Sigurd är född 1928 i Ystad och bosatt i Lund. Han är språkvetare  med inriktning mot nordiska språk, allmän lingvistik och datalingvistik. Han var redaktör vid Svenska Akademiens ordboksredaktion 1958-65, blev fil. dr 1965 och docent i nordiska språk 1966. Han var professor i allmän språkvetenskap vid Stockholms universitet 1970–78 och vid Lunds universitet 1978–93.
 
Bengt Sigurd började sin forskarkarriär inom fonetik och fonologi men har arbetat inom såväl grammatik och lexikografi som språkvetenskapens historia. Han har även utvecklat en datoriserad grammatik, Swetra Grammar, som används inom automatisk översättning och textgenerering.
 
Verk i urval
Datamaskiner och deras användning inom vetenskap, administration och språköversättning. Tillsammans med Carl-Erik Fröberg, 1962
Phonotactic structures in Swedish. Diss, 1965
Språk i arbete – om ordens och tecknens roll i samhället. 1973
Ordboken, ordlistan och några andra av Svenska Akademiens språkliga insatser under 1900-talet. Ingick i Svenska Akademien och svenska språket, 1986
Språk, språkinlärning och språkforskning. Tillsammans med Gisela Håkansson, 2007