Svenska Akademiens språkforskarpris

20 dec 2017

Svenska Akademien har beslutat tilldela Östen Dahl Svenska Akademiens språkforskarpris 2017. Priset instiftades 2006 och delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Mottagare av priset har de senaste åren varit 2013 Björn Lindblom, 2014 Ulf Teleman, 2015 Bengt Nordberg och 2016 Erik Andersson. Prisbeloppet är 250 000 kronor.

Östen Dahl är språkvetare, född 1945 och bosatt i Uppsala. Han disputerade 1970 och var från 1980 professor i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Bland hans publikationer finns arbeten om bland annat semantik, om verbens böjningskategorier och om negationer i olika språk.

Östen Dahl är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien, promoverades 2003 till hedersdoktor vid Helsingfors universitet och tilldelades 2007 Ann-Kersti och Carl-Hakon Svensons pris för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning av Vitterhetsakademien.