Svenska Akademiens språkforskarpris

20 dec 2018

Svenska Akademien har beslutat tilldela Per Linell Svenska Akademiens språkforskarpris 2018. Priset instiftades 2006 och delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare. Priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Mottagare av priset har de senaste åren varit Ulf Teleman (2014), Bengt Nordberg (2015), Erik Andersson (2016) och Östen Dahl (2017). Prisbeloppet är 250 000 kronor.

Per Linell är språkforskare, född 1944 och bosatt i Göteborg. Han disputerade i allmän språkvetenskap 1974 vid Uppsala universitet och har undervisat även vid Umeå universitet och Stockholms universitet. Mellan 1981 och 2011 var Linell professor vid Linköpings universitet inom den temaorienterade forskningen i kommunikation samt i språk och kultur. Sedan 2015 är han professor emeritus vid Göteborgs universitet. Hans senare forskning har framför allt gällt samtalsanalys och kommunikativa verksamheter i deras kulturella och sociala sammanhang. Bland hans publikationer kan nämnas Människans språk (1978), Samtalskulturer (2011) och Språkande (2011). Linell är hedersdoktor vid Helsingsfors universitet sedan 2014.