Svenska Akademiens språkforskarpris

20 dec 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Christer Platzack Svenska Akademiens språkforskarpris 2019. Priset instiftades 2006 och delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare. Priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Mottagare av priset har de senaste åren varit Bengt Nordberg (2015), Erik Andersson (2016), Östen Dahl (2017) och Per Linell (2018). Prisbeloppet är 250 000 kronor.

Christer Platzack är språkvetare, född 1943 och bosatt i Lund. Han disputerade 1974 vid Lunds universitet med avhandlingen Språket och läsbarheten: en studie i samspelet mellan läsare och text. Platzack var professor i svenska språket vid Stockholms universitet 1981–1985 och därefter professor i nordiska språk vid Lunds universitet 1986–2010. Hans forskning har framför allt gällt generativ grammatik och han har publicerat ett antal artiklar och bokkapitel i ämnet samt boken Den fantastiska grammatiken: en minimalistisk beskrivning av svenskan (2011). Platzack är professor emeritus vid Lunds universitet.