Svenska Akademiens språkforskarpris

20 dec 2009

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gun Widmark Svenska Akademiens språkforskarpris 2009.

Detta pris delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Mottagare av priset har varit 2006 Claes-Christian Elert, 2007 Sigurd Fries och 2008 Bengt Sigurd. Prisbeloppet är 250 000 kronor.

Gun Widmark är född 1920 i Stenkvista och bosatt i Uppsala. Hon blev fil. dr i Uppsala 1959 och var docent där 1964–70. Åren 1970–73 var hon professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet och därefter professor i svenska språket, särskilt nusvenska, vid Uppsala universitet fram till 1986. Gun Widmark var ordförande i Svenska språknämnden 1979–87 och är medlem i en rad vetenskapliga sammanslutningar. Hon är hedersdoktor vid humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi och har erhållit flera utmärkelser för sitt vetenskapliga arbete.

Verk i urval:
Det nordiska u-omljudet: en dialektgeografisk undersökning. Diss., 1959
Språk i förändring - studier i Uppsalaspråk. 1971
Om uttal och uttalsnormering. 1972
Fornvästnordiska förleder i omljudsperspektiv. 1991
Stora vokaldansen - om kvantitativa och kvalitativa förändringar i fornsvenskans vokalsystem. 1998
Boksvenska och talsvenska - ett urval uppsatser samlade till författarens 80-årsdag. 2000
Det språk som blev vårt. Ursprung och utveckling i svenskan - urtid, runtid, riddartid. 2001