Svenska Akademiens språkforskarpris

20 dec 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Lennart Elmevik Svenska Akademiens språkforskarpris 2010.

Detta pris delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Mottagare av priset har tidigare varit 2006 Claes-Christian Elert, 2007 Sigurd Fries, 2008 Bengt Sigurd och 2009 Gun Widmark. Prisbeloppet är 250 000 kronor.

Lennart Elmevik är född 1936. Han blev fil. dr i Uppsala 1967, var professor i nordiska språk vid Stockholms universitet 1974–80 och vid Uppsala universitet 1981–2001. Hans omfattande vetenskapliga produktion hänför sig främst till områdena etymologi, ljudhistoria och ortnamnsforskning. Sedan 2005 är han preses i Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur, vars sekreterare han dessförinnan var i 25 år. Han är även ledamot av fyra andra svenska akademier, bland dem Kungl. Vitterhetsakademien, samt två norska och en finsk akademi.