Svenska Akademiens språkforskarpris

20 dec 2011

Svenska Akademien har beslutat tilldela Staffan Hellberg Svenska Akademiens språkforskarpris 2011. Detta pris delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Mottagare av priset har varit 2007 Sigurd Fries, 2008 Bengt Sigurd, 2009 Gun Widmark och 2010 Lennart Elmevik. Prisbeloppet är 250 000 kronor. 

Staffan Hellberg är språkvetare, född 1942. Han blev fil.dr i Göteborg 1974 och har varit professor vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet under flera år. Han är ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien, har varit ordförande i Sveriges universitetslärarförbund och dessutom i Svenska Afghanistankommittén. Han har en omfattande vetenskaplig produktion bakom sig och har även varit redaktör för flera språkvetenskapliga utgåvor.

Verk i urval:

Graphonomic rules in phonology. Studies in the expression component of Swedish. Diss, 1974
Reflexiveringen som ledtråd till svenskans struktur. 1980
Vårt språk. 1983
Satsens subjekt och textens. 1983
Sanningen om svenskan. 75 artiklar om vårt språk. 1984
Svenska Akademiens grammatik, 4 volymer. Med Ulf Teleman och Erik Andersson, 2000
Inledning till grammatiken. Med Ulf Teleman och Erik Andersson, 2001