Svenska Akademiens språkforskarpris

20 dec 2012

Svenska Akademien har beslutat tilldela Paul Kiparsky Svenska Akademiens språkforskarpris 2012. Detta pris delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Mottagare av priset har varit 2007 Sigurd Fries, 2008 Bengt Sigurd, 2009 Gun Widmark, 2010 Lennart Elmevik och 2011 Staffan Hellberg. Prisbeloppet är 250 000 kronor. 

Paul Kiparsky är språkforskare, född 1941 i Helsingfors och numera bosatt i Kalifornien, USA. Han har bedrivit studier vid såväl Helsingfors universitet som Alabama college och University of Minnesota. Han blev fil.dr 1965 vid Massachusetts Institute of Technology och är numera professor vid Department of Linguistics vid Stanford University utanför San Francisco. Han har blivit hedersdoktor vid såväl Göteborgs universitet som Universitetet i Konstanz.

Verk i urval:
How abstract is phonology? 1968
Phonological change. 1971
“Elsewhere” in phonology. 1973
Explanation in phonology. 1982
Paradigmatic effects and opacity. 2001