Svenska Akademiens språkforskarpris

20 dec 2016

Svenska Akademien har beslutat tilldela Erik Andersson Svenska Akademiens språkforskarpris 2016. Priset instiftades 2006 och delas ut för att hedra en verkligt framstående svensk språkforskare, med inriktningen att priset gäller svenska språket i hela dess vidd, i nutid och dåtid. Mottagare av priset har de senaste åren varit 2012 Paul Kiparsky, 2013 Björn Lindblom, 2014 Ulf Teleman och 2015 Bengt Nordberg. Prisbeloppet är 250 000 kronor.

Erik Andersson är språkvetare och poet, född 1948. Han blev fil.dr 1977 vid Åbo Akademi, där han sedan verkade som professor under många år. Avhandlingen handlade om Verbfrasens struktur i svenskan. Erik Andersson är ledamot av Finska Vetenskaps-Societeten. Han har varit redaktör för flera volymer på det språkvetenskapliga området.

Verk i urval:
Orden är ögon – haikudikter. 1983
Grammatik från grunden. 1993, i flera upplagor
Fanfar i hum – akademisk tillfällighetspoesi. 1998
Svenska Akademiens grammatik. Med Ulf Teleman och Staffan Hellberg, 1999
Inledning till grammatiken. Med Ulf Teleman och Staffan Hellberg, 2001