Svenska Akademiens språkvårdspris

23 mar 2016

Stefan Lundin har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård 2016. Prissumman är på 80 000 kronor. Priset instiftades 1953 och senaste årens mottagare av priset har varit 2012 Eva Brylla, 2013 Anna-Lena Bucher, 2014 Jan Anward och 2015 Claes Garlén.

Stefan Lundin är språkvetare, bosatt i Stockholm. Förutom i nordiska språk har han även bedrivit studier i slaviska språk. Som språkvårdare är han sedan flera år knuten till Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Han är ledamot i flera språkvårdande grupperingar och organ bland andra Språkvårdsgruppen och Mediespråkvårdsgruppen.