Svenska Akademiens språkvårdspris

26 mar 2009

Björn Melander har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor.

Priset instiftades 1953. De senaste årens mottagare av priset har varit 2004 Barbro Ehrenberg-Sundin, 2005 Viveka Adelswärd, 2006 Kenneth Larsson, 2007 Hans Waldenström och 2008 Lillemor Santesson.

Björn Melander är språkvetare, född 1958 och bosatt i Uppsala. Han blev fil. dr 1991 och är sedan 2003 professor vid Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet. Björn Melander har kartlagt svenskans användning i EU-sammanhang och var huvudsekreterare i den parlamentariska utredningen Kommittén för svenska språket som 2002 lade fram slutbetänkandet Mål i mun. Han sitter även i redaktionen för tidskriften Språk och stil och skriftserien Ord och stil.
 
Skrifter i urval:
Innehållsmönster i svenska facktexter. Diss, 1991
Anglifiering och internationalisering. Om förändrade textmönster i svenska medicinska artiklar under efterkrigstiden. 1994
Vetenskap och underhållning. Den allmännyttiga uppsatsen i den svenska almanackan från 1749 till 1990. 1999
Ett komplett och samhällsbärande språk. Hur ser man på svenskan i Sverige? Svenskans beskrivning 27, 2005
Funktion eller kultur – vad ska svensk språkpolitik syfta till? Språk i Norden, 2006
 
Redaktörskap i urval:
Svenskan som EU-språk. Ord och stil, 2000
Verklighetens texter. Sjutton fallstudier. Med Björn Olsson, 2001