Svenska Akademiens språkvårdspris

26 mar 2015

Claes Garlén har tilldelats Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård på 80 000 kronor.

Priset instiftades 1953. De senaste årens mottagare av priset har varit 2010 Birgitta Lindgren, 2011 Börje Westlund, 2012 Eva Brylla, 2013 Anna-Lena Bucher och 2014 Jan Anward.

Claes Garlén är språkvetare, född 1946 och bosatt i Stockholm. Efter studier som ledde fram till en fil. mag. har han bland annat arbetat som språkvetare vid Svenska språknämndens sekretariat och som språkvårdare på Språkrådet. Han har skrivit flera språkvetenskapliga artiklar och som expert lämnat många bidrag i samband med utgivningen av olika ordböcker.

Verk:
Svenskans fonologi – i kontrastiv och typologisk belysning. 1983
Svenska ortnamn – uttal och stavning. Med A.-M. Mattisson, 1991
Svenska språknämndens uttalsordbok. 2003
Handbok i svenska som andraspråk. Med G. Sundberg, 2008