Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

19 maj 2010

Svenska Akademien har beslutat tilldela Maia Andreasson och Ida Larsson sitt stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2010.

Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per person.

Tidigare mottagare av stipendiet har varit 2006 Henrik Rosenkvist och Elzbieta Strzelecka, 2007 Petra Bodén och Erik Magnusson, 2008 Patrik Larsson och Gudrun Rawoens samt 2009 David Håkansson och Susanna Karlsson.

Maia Andreasson är språkvetare, född 1960. Hon är idag verksam vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet men har tidigare även varit knuten till Århus och Lunds universitet. Maia Andreasson disputerade 2007 vid Göteborgs universitet med avhandlingen Satsadverbial, ledföljd och informationsdynamik i svenskan.

Ida Larsson är språkvetare, född 1977. Hon är lektor vid Institutionen för svenska språket vid Göteborgs universitet. Ida Larsson disputerade 2009 med avhandlingen Participles in time – the development of the perfect tense in Swedish. Hon utgav 2004 Språk i förändring. Adjektivändelserna –a och –e från fornsvenska till nysvenska.