Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Stipendium till postdoktorala språkforskare

2023-05-16

Svenska Akademien har beslutat tilldela Gunnar Norrman och Sandy Åkerblom Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2023. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per mottagare.

Gunnar Norrman, född 1981 och bosatt i Åkersberga, är tvåspråkighetsforskare. Han disputerade 2020 vid Stockholms universitet med avhandlingen Age and constraints on language learning. First language retention and second language acquisition in international adoptees. Han har sedan disputationen publicerat ett flertal vetenskapliga artiklar och är i dag verksam som lektor vid Centrum för tvåspråkighetsforskning på Stockholms universitet.

Sandy Åkerblom, född 1984 och bosatt i Malmö, är språkvetare och verksam vid Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet. Han disputerade i Lund 2020 med avhandlingen På väg mot en förståelse av fenomenet inkongruent predikativ. Ett försök att beskriva och förklara fenomenet samt skildra dess forskningshistoria. Utöver forskning i svensk språkvetenskap har Åkerblom skrivit läromedlet Säker på svenska (2018) och deltagit i författandet av Språkrådet rekommenderar. Perspektiv, metoder och avvägningar i språkriktighetsfrågor (2023).

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare inrättades 2002 och skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit Karin Helgesson och Memet Aktürk-Drake (2017), Karin Hagren Idevall och Alexandra Petrulevich (2018), Alessandro Palumbo och Sofia Pereswetoff-Morath (2019) samt Lisa Loenheim och Nathan Young (2021). Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per mottagare.

Svenska Akademien verkar för svenska språket och litteraturen, bland annat genom priser och stipendier som uppmärksammar författare, översättare, kritiker, forskare, svensklärare och bibliotekarier. Se vidare svenskaakademien.se/akademiens-priser.

Kontakt: Louise Hedberg, kanslichef
louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08–555 125 02