Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

Svenska Akademien har beslutat tilldela Mikael Roll och Vladimir Naydenov Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2014.

Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per mottagare.

De senaste årens mottagare av stipendiet har varit 2010 Maia Andreasson och Ida Larsson, 2011 Susanne Haugen och Sara Myrberg, 2012 Johan Brandtler och Andreas Nord samt 2013 Ann Blückert och Rudolf Rydstedt.

Mikael Roll är språkvetare, född 1977 och bosatt i Dalby. Han blev fil.dr 2009 på avhandlingen The neurophysiology of grammatical constraints. Han är för närvarande verksam som forskare och forskningsledare vid Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet

Vladimir Naydenov är språkvetare och skandinavist och bosatt i Sofia, Bulgarien. Efter studier i skandinaviska språk, vilket ledde fram till en magisterexamen, har han arbetat som frilansande tolk och även undervisat vid Universitetet i Sofia.