Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

2019-05-08

Svenska Akademien har beslutat tilldela Alessandro Palumbo och Sofia Pereswetoff-Morath Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2019. Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit Julia Prentice och Steffen Höder (2015), Rickard Melkersson och Gustaf Skar (2016), Karin Helgesson och Memet Aktürk-Drake (2017) samt Karin Hagren Idevall och Alexandra Petrulevich (2018). Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per mottagare.

Alessandro Palumbo är språkvetare, född 1986. Han disputerade 2018 vid Uppsala universitet med en studie av de svenska medeltida runinskrifterna. Palumbo är för närvarande verksam vid Oslo universitet, vid Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Sofia Pereswetoff-Morath är språkvetare, född 1984. Hon disputerade 2017 vid Uppsala universitet med en avhandling om läsning och tolkning av vikingatida runbleck, och är för närvarande anställd vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.