Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare

8 maj 2019

Svenska Akademien har beslutat tilldela Alessandro Palumbo och Sofia Pereswetoff-Morath Svenska Akademiens stipendium till postdoktorala språkforskare för år 2019. Stipendiet, som inrättades 2002, skall utdelas som stöd och belöning till disputerade forskare för värdefulla bidrag till kännedomen om svenska språket. De senaste årens mottagare av stipendiet har varit Julia Prentice och Steffen Höder (2015), Rickard Melkersson och Gustaf Skar (2016), Karin Helgesson och Memet Aktürk-Drake (2017) samt Karin Hagren Idevall och Alexandra Petrulevich (2018). Stipendiebeloppet är 50 000 kronor per mottagare.

Alessandro Palumbo är språkvetare, född 1986. Han disputerade 2018 vid Uppsala universitet med en studie av de svenska medeltida runinskrifterna. Palumbo är för närvarande verksam vid Oslo universitet, vid Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

Sofia Pereswetoff-Morath är språkvetare, född 1984. Hon disputerade 2017 vid Uppsala universitet med en avhandling om läsning och tolkning av vikingatida runbleck, och är för närvarande anställd vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.