Svenska Akademiens svensklärarpris

18 maj 2020

Svenska Akademien har till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2020 utsett Öyvinn Björkas, Rudbeckianska gymnasiet i Västerås, Anna Månsson Nylund, Landamäreskolan i Biskopsgården, Katarina Lycken Rüter, Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm och Annika Sjödahl, Gröna Dalenskolan i Bålsta. Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera.

Priset instiftades 1987 och skall tilldelas lärare ”som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen”. De senaste årens mottagare av priset har varit Johan Aaasa, Martin Ahlstedt, Josefin Nilsson och Cecilia Peña (2016), Anna Ekerstedt, Fredrik Sandström, Minna Wadman och Jenny Edvardsson (2017), Eva Hedencrona, Annelie Lerner, Mariette Liljekvist och Sara Viklund (2018) samt Anki Källman, Camilla Edvardsson Lundmark, Sara Persson, Daniel Sandin och Anneli Wahlsten (2019).

Dessutom tilldelas de skolor där pristagarna arbetar 30 000 kronor vardera. Detta är avsett att stärka svenskämnet och uppmuntra elever och lärare på skolan.