Svenska Akademiens svensklärarpris 2006

16 maj 2006

Svenska Akademien har utsett Lena Alvåker, Maj Björk och Anne-Marie Körling till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2006.

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. De senaste årens mottagare av priset har varit 2003 Solveig von Börtzell, Monica Ekenvall och Annette Ewald, 2004 Anders Holme, Anette Stanger Eriksson och Annika Löthagen samt 2005 Birgitta Fasth, Lena Josefsson och Christina Karlén.

Prisbeloppet är 40 000 kronor vardera.

Lena Alvåker är mellanstadielärare vid Gamla Lundeskolan i Örgryte.

Maj Björk är speciallärare på lågstadiet i Västra Frölunda.

Anne-Marie Körling är grundskolelärare vid Byängsskolan i Täby.