Svenska Akademiens svensklärarpris 2015

28 maj 2015

Svenska Akademien har utsett Maria Green, Therese Linnér och Agneta Nyström till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2015.

Priset, som instiftades 1987, tilldelas lärare som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen. De senaste årens mottagare av priset har varit 2012 Anders Bernersson, Kajsa Hedlund och Anna Kaya, 2013 Theres Brännmark, Marie Trapp och Björn Westerström samt 2014 Ingela Henrikson, Malin Larsson och Brita Malmcrona. Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera.

Priset kommer att överlämnas vid en ceremoni i Svenska Akademiens monter på Bok & Bibliotek i Göteborg lördagen den 26 september.

Maria Green är gymnasielärare och undervisar bland annat i svenska, litterär gestaltning, retorik och kulturhistoria vid Malmö latinskola, Malmö kommun.

Therese Linnér är grundskollärare och undervisar i årskurserna 4-6 bland annat i svenska. Hon är verksam vid Bäckaslövskolan i Växjö, Växjö kommun.

Agneta Nyström är grundskollärare och undervisar i årskurserna 4-6 bland annat i svenska. Hon tjänstgör vid Hemängsskolan i Södra Sunderbyn, Luleå kommun.