Svenska Akademiens svensklärarpris 2021

12 maj 2021

Svenska Akademien har till mottagare av Svenska Akademiens svensklärarpris 2021 utsett Anna Bergqvist, Blackebergs gymnasium, Stockholm, Stefan Ljungdahl, Enbacksskolan, Tensta, Åsa Wedberg, Sven Eriksonsgymnasiet, Borås samt Annika Brogren, Sannarpsgymnasiet, Halmstad. Prisbeloppet är 50 000 kronor vardera.

Priset instiftades 1987 och skall tilldelas lärare ”som genom sin gärning har stimulerat intresset hos unga människor för svenska språket och litteraturen”. De senaste årens mottagare av priset har varit Eva Hedencrona, Annelie Lerner, Mariette Liljekvist och Sara Viklund (2018), Anki Källman, Camilla Edvardsson Lundmark, Sara Persson, Daniel Sandin och Anneli Wahlsten (2019) samt Öyvinn Björkas, Anna Månsson Nylund, Katarina Lycken Rüter och Annika Sjödahl (2020).

Dessutom tilldelas de skolor där pristagarna arbetar 30 000 kronor vardera. Detta är avsett att stärka svenskämnet och uppmuntra elever och lärare på skolan.