Svenska Akademiens tolkningspris

11 jun 2019

Lukas Dettwiler har tilldelats Svenska Akademiens tolkningspris för år 2019. Priset, som instiftades 1965, utdelas som belöning för värdefull tolkning av svensk diktning till främmande språk. De senaste årens mottagare av priset har varit Maiping Chen (2015), Ye Wang (2016), Enrico Tiozzo (2017) och Lisette Keustermans (2018). Prisbeloppet är 60 000 kronor.

Lukas Dettwiler, född 1954, är översättare (från svenska till tyska) och litteraturvetare. Efter studier i nordiska språk vid universiteten i Zürich och Uppsala blev han 1986 fil. lic. Dettwiler var till 2018 anställd som arkivarie vid Schweizerisches Literaturarchiv i Bern.

Översättningar, urval
Svenbro, Jesper: Ameisenwege. 2000
Svenbro, Jesper: Mein Vater, der Pastor. 2004
Johnson, Bengt Emil: Elchzeit: Gedichte. 2007
Svenbro, Jesper: Echo an Sappho. 2011
Hansson, Gunnar D: Der Lomonossow-Rücken. 2012
Johnson, Bengt Emil: Zuhause. 2014
Johnson, Bengt Emil: Das Fest der Wörter. Aus dem Sumpf. 2015
Fioretos, Aris: Wasser, Gänsehaut. 2017
Tunström, Göran: Unsere Insel – Unsere Zeit im Meer. 2017