Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Svenska Akademiens tolkningspris

7 apr 2022

Svenska Akademien har beslutat tilldela och Marianne Ségol-Samoy och Željka Černok Svenska Akademiens tolkningspris för år 2022. Prisbeloppet är 60 000 kronor var.

Marianne Ségol-Samoy, född 1972 och bosatt i Paris, översätter från svenska till franska. Till författare hon översatt hör Sara Stridsberg, Sami Said, Jakob Wegelius och Jenny Jägerfeld. Ségol-Samoy är även dramaturg, verksam i såväl Frankrike som Sverige, och starkt engagerad i att introducera nya röster inom teater och litteratur. Hennes översättning av Jonas Hassen Khemiris Pappaklausulen tilldelades 2021 års Prix Médicis étranger.

Željka Černok, född 1973 och bosatt i Berlin, översätter från svenska till kroatiska. Inte minst har hon bedrivit ett mycket aktivt arbete för att introducera finlandssvensk litteratur för en kroatisk läsekrets, exempelvis Edith Södergran, Kjell Westö, Johanna Holmström och Tove Jansson. Till andra författare hon översatt hör Carl-Johan Vallgren, Lena Andersson, Ellen Mattson och Ingmar Bergman.

Svenska Akademiens tolkningspris instiftades 1965 och utdelas som belöning för värdefull tolkning av svensk diktning till främmande språk. De senaste årens mottagare av priset har varit Lukas Dettwiler (2019), Katia de Marco (2020) samt Gisela Kosubek och David McDuff (2021).

Kontakt: Louise Hedberg, kansliansvarig, louise.hedberg@svenskaakademien.se, 08 – 555 125 02