Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Svenska Akademiens verksamhetsberättelse för 2018

2019-04-11

”Svenska Akademien har alltsedan april i fjol arbetat med att förnya institutionen och lägga en stabil grund för fortsatt främjande av det svenska språket och den svenska litteraturen. Trots den kris vi genomlevt har ordboks- och litteraturprojekten, pris- och stipendieverksamheten och arbetet i Nobelkommittén kunnat fortsätta opåverkat. Jag är djupt tacksam över detta och vill uttrycka min uppskattning till alla dem som gjort detta möjligt”, säger Anders Olsson, Svenska Akademiens ständige sekreterare.

Som ett led i ökad transparens offentliggör Svenska Akademien nu för första gången sin verksamhetsberättelse. Den redogör bland mycket annat för följande:

  • I april initierades ett omfattande arbete för att återuppbygga förtroendet för Akademien efter den kris som drabbat institutionen. Detta arbete resulterade bland annat i ny tolkning av Akademiens stadgar, organisatoriska förändringar och i antagandet av en resolution som möjliggjorde inval av nya ledamöter.
  • Trots turbulensen kring Akademien kunde pris- och stipendiearbetet fortsätta ostört. Dessutom delades ca 130 bidrag ut till en mängd kulturella ändamål, med anknytning till Akademiens verksamhetsområden.
  • I maj beslutade Svenska Akademien, efter samråd med Nobelstiftelsen, att 2018 års Nobelpris i litteratur skulle reserveras. Priset kommer att delas ut i samband med 2019 års pris. Nobelkommittén utökades under året med fem externa ledamöter.
  • Webbplatsen svenska.se, där man kostnadsfritt kan söka i Akademiens ordböcker, hade under året mer än 2 miljoner besökare.
  • Arbetet fortsatte med att expandera Litteraturbanken, en digital plattform som ger allmänheten tillgång till en stor del av det litterära kulturarvet. Vid årets slut omfattade Litteraturbanken 3 600 titlar.
  • Anders Olsson efterträdde den 1 juni Sara Danius som ständig sekreterare. Fem ledamöter utträdde under året och tre nya valdes in. Efter verksamhetsårets utgång har ytterligare två ledamöter utträtt och tre valts in. Det totala antalet ledamöter uppgår nu till 17, varav tre kommer att ta sitt inträde vid Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2019.

Verksamhetsberättelsen kan laddas ner här »