Svenska Akademiens logotyp

Svenska Akademiens pressinformation

Välkommen till Svenska Akademiens pressrum. Här finns information till press samlat.
Har du frågor eller vill prenumerera på pressmeddelanden, kontakta oss på pressinfo@svenskaakademien.se

Pressansvarig
Louise Hedberg  
louise.hedberg@svenskaakademien.se
08-555 125 02

För pressackreditering, kontakta 
Nina Grapne  
nina.grapne@svenskaakademien.se
08-555 125 03

Ladda ner pressbilder

Ladda ner logotyp

Pressarkiv

Konferensen Thought and Truth under Pressure

2023-03-23

Svenska Akademien Alla 24 70 Cornelia Jönsson 20230322  B1 A8099 1
Foto: Cornelia Jönsson

Svenska Akademien bjöd onsdagen den 22 mars 2023 in till en konferens om dagens hot mot yttrandefrihet och demokrati. Konferensen filmades av Utbildningsradion och resultatet kommer att publiceras den 29 mars. 

Demokratin är på tillbakagång världen över. Sedan 2019 lever en majoritet av världens befolkning i auktoritärt styrda samhällen där yttrandefriheten är inskränkt eller obefintlig. Författare, forskare och journalister censureras och fängslas i syfte att undanhålla sanningen och tysta kritiska röster.

I andra länder som till nyligen var fullt utvecklade demokratier ägnar sig folkvalda politiker åt en gradvis nedmontering av medborgerliga rättigheter och demokratiska fundament som fri press och oberoende domstolsväsen.  Alltmer sofistikerad informationsteknologi missbrukas systematiskt, förgiftar medborgarnas tankevärld med lögner och konspirationsteorier i syfte att skapa söndring och underminera tilliten till demokratins institutioner.

Även i ännu fungerande demokratier verkar journalister och politiker i ett allt farligare klimat och utsätts för både hat och hot om våld. Det offentliga samtalet hämmas av självcensur. Många tvekar att yttra sig i politiskt laddade frågor av rädsla för hätska virala motreaktioner. Internets potential som kunskapskälla undergrävs av desinformation och demokratins pluralism får ge vika för en högröstad och arg minoritet.

Svenska Akademiens konferens förde samman författare, tänkare och forskare från olika delar av världen, som alla brottas med de utmaningar som hoten mot det fria ordet för med sig. Arrangörer och moderatorer var ledamöterna Ingrid Carlberg och Åsa Wikforss. och föreläsningsprogrammet såg ut som följer:

Timothy SnyderWhat is the meaning of freedom of speech?

Yirgalem Fisseha Mebrahtu – In Eritrea, being a writer is not a right but a crime.

Cathrine Thorleifsson – Mimetic Fascism: the drivers of dehumanization in the digital age.

Sofi Oksanen Russia’s war against women.

Peter Pomerantsev – Propaganda for good? The democratic response to the disinformation wars.

Arundhati Roy – Approaching Gridlock - Free Speech and Failing Democracies.Vid frågor: program@svenskaakademien.se