Tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur 2015

5 okt 2015

Svenska Akademien har beslutat tillkännage namnet på årets Nobelpristagare i litteratur torsdagen den 8 oktober kl. 13.00 i Börssalen. På grund av Börssalens fysiska begränsningar kan den intresserade allmänhetens inpassering komma att begränsas.

Journalister och fotografer som önskar närvara måste anmäla sig i förväg. Detta görs genom kontakt med nobel@svenskaakademien.se senast kl. 17.00 onsdagen den 7 oktober.

Journalister, som även önskar en kort intervju med Svenska Akademiens ständiga sekreterare omedelbart efter tillkännagivandet, måste anmäla detta till Akademiens kansliansvarige, oz@svenskaakademien.se, senast kl 17.00 onsdagen den 7 oktober.

All information i samband med tillkännagivandet torsdag den 8 oktober publiceras på www.nobelprize.org.