Tillkännagivandet av Nobelpriset i litteratur 2017

2 okt 2017

Svenska Akademien har beslutat tillkännage namnet på årets Nobelpristagare i litteratur torsdagen den 5 oktober kl. 13.00 i Börssalen. På grund av Börssalens fysiska begränsningar kan den intresserade allmänhetens inpassering komma att begränsas. För tillträde till Börssalen krävs giltig legitimation.

Journalister och fotografer som önskar närvara måste anmäla sig i förväg. Detta görs genom kontakt med nobel@svenskaakademien.se senast kl. 13.00 onsdagen den 4 oktober.

Journalister, som även önskar en kort intervju med Svenska Akademiens ständiga sekreterare omedelbart efter tillkännagivandet, måste anmäla detta till Akademiens tf. kansliansvariga, madeleine.broberg@svenskaakademien.se, senast kl 13.00 onsdagen den 4 oktober.

All information i samband med tillkännagivandet torsdag den 5 oktober publiceras på www.nobelprize.org.